Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił nabór na stanowisko kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim. 

Od kandydatów wymaga się obywatelstwa polskiego, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ukończenia studiów wyższych o kierunku ochrona środowiska, niekaralność, nieposzlakowaną opinię oraz trzyletni staż pracy lub prowadziła przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Oferty można składać do 26 lutego do godziny 9 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.