Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił konkurs na wolne kierownicze stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. Nowy dyrektor musi posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, niekaralność, zdolność do czynności prawnej odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.