Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła jednomyślną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok Burmistrzowi Stanisławowi Kurylle. 

Serdecznie dziękuje za decyzję o absolutorium, słowa uznania chciałbym skierować do moich współpracowników, szczególnie do wydziału finansowego z Panią Skarbnik na czele, której praca została oceniona pozytywnie przez instytucje kontrolujące finanse publiczne. Dziękuje wszystkim moim kierownikom, bo kończymy program postępowania naprawczego, który pozwolił uratować naszą gminę. Miniony rok, był z pewnością jednym z najtrudniejszych – powiedział Burmistrz Gminy Kamień Pomorski.

Ubiegłoroczne dochody gminy 54,6 mln złotych, z kolei wydatki 51,1 mln zł. Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wyniosło 32,7 mln złotych. Dla porównania, na początku kadencji wynosił on 39,1 mln złotych.