Jest konkurs na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Wszystko przez fakt wygaśnięcia kontraktu dotychczasowego dyrektora MDK Artura Duszyńskiego. Nowy dyrektor zostanie powołany na okres 7 lat. Procedura konkursowa zakończy się 2 kwietnia.

Burmistrz Leszek Dorosz oczekuje od nowego dyrektora wykształcenia wyższego II stopnia, co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, znajomości przepisów prawnych, jednego języka obcego, odpowiedniego stanu zdrowia oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć wymagane przez Burmistrza dokumenty do 28 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego bądź za pośrednictwem poczty.