– Gmina Kamień Pomorski to nie tylko miasto, ale także środowisko wiejskie – mówi w najnowszym nagraniu Burmistrz Kamienia Pomorskiego, który podsumowuje mijającą kadencję. Samorządowiec wskazał, że na przestrzeni ostatnich lat, dzięki środkom z różnych programów zewnętrznych udało się zmodernizować, wyremontować lub też wybudować łącznie 7 świetlic wiejskich. 

– Środowisko wiejskie ma swoje potrzeby i oczekiwania. Wychodząc im naprzeciw w ostatnich 5 latach podjęliśmy się realizacji bardzo wielu inwestycji – wskazał samorządowiec.

Chodzi o działania związane m.in. z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną, drogową czy oświetleniem ulicznym. Stanisław Kuryłło mówił także o modernizacji remiz strażackich.

– Jednak najważniejsze w mojej ocenie to rozwój infrastruktury kulturalnej i społecznej – podkreślił Burmistrz stojąc pod świetlicą wiejską w Śniatowie. Obiekt obok tego w Rarwinie został wykonany ze środków przeznaczonych dla Gmin popegeerowskich.

– Śniatowo to jedna z 7 świetlic wyremontowanych, bądź nowo wybudowanych na terenie naszej Gminy. Rarwino, Rekowo, Miłachowo, Buniewice, modernizacja Trzebieszewa to wszystko służy naszym Mieszkańcom – dodaje.