– Uważam, że nasze decyzje prowadzą do tego, aby ta gmina wreszcie normalnie funkcjonowała – mówił w trakcie ostatniej sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło, który przedstawiał radnym sytuację finansową gminy. Samorządowiec podkreślał, iż dzięki programowi postępowania naprawczego oraz działaniu radnych tylko do końca 2018 roku udało się spłacić 8,8 mln złotych zadłużenia.

Wbrew temu co ostatnio czytałem na temat działań podejmowanych przez Gminę, pozwolę sobie przedstawić informacje, które ukażą Mieszkańcom i osobom zainteresowanym działania jakie podejmowaliśmy przez ostatnie 4 lata i z jakiego kryzysu finansowego wyszliśmy – poinformował w trakcie piątkowej sesji Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Gmina do końca 2018 roku spłaciła zadłużenie w wysokości 8 mln 800 tys. zł. Jak podkreślał Burmistrz to zobowiązania, które zaciągnięto w latach 2008 – 2012 a nie 2014 – 2018 jak starają się to kłamliwie przedstawić niektóre osoby.

W 2019 roku gmina całkowicie spłaci kredyt w Banku Spółdzielczym na kwotę ponad 2,5 mln zł. Został on zaciągnięty w 2009 roku. W tym roku również zostanie spłacona rata kredytu w kwocie 622 tys. zł, zaciągniętego w 2011 roku. Wykupiliśmy pierwszą serię obligacji na kwotę 1 mln zł – poinformował Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Do końca 2018 roku w całości zostały spłacone kredyty zaciągane w latach 2008 – 2012. – Ponad 1,5 mln złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego, 1,98 mln złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 873 tys. zł kredytu w Banku PEKAO SA, 1,45 mln złotych kredytu zaciągniętego w Banku BGŻ.