Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Co ciekawe, Ci sami radni nie zdecydowali się udzielić Stanisławowi Kuryłło wotum zaufania. Na nic zdała się prezentacja zaplanowanych na 30 mln złotych zadań, które mają zostać wykonane w 2021 i 2022 roku. 

Przedłożony, szczegółowy raport o stanie Gminy Kamień Pomorski, pozwala na wgląd w sytuację ekonomiczną, finansową i gospodarczą. Należy pamiętać, że to raport za 2020 rok, ograniczony bardzo dużymi obostrzeniami w organizacji pracy w trudnych warunkach. Choć był to bardzo specyficzny rok, to historyczny pod względem wartości pozyskanych środków z różnych instytucji. To dzięki nim w tym oraz przyszłym roku powstanie szereg inwestycji, które z pewnością zmienią wizerunek naszego miasta – podkreślał Burmistrz Stanisław Kuryłło.

O jakie zadania chodzi? Lista jest długa bo to np. przebudowa ulic Dworcowej i Jedności Narodowej za 4 mln złotych, przebudowa portu rybackiego wraz z ulicą Wilków Morskich i działkami gminnymi w otoczeniu całego portu – 15 mln złotych (100% dofinansowanie zewnętrzne), rekonstrukcja parteru Kurii Dziekana, którego otwarcie odbędzie się 2 lipca to koszt – 3,6 mln złotych, dofinansowanie przebudowy ulic Gryfitów i Piastowej, ulic Strzeleckiej, Plac Katedralny i części Żeromskiego w partnerstwie z Powiatem. W partnerstwie z Urzędem Morskim przebudowane zostanie nabrzeże. W 2020 roku uzyskano środki na przebudowę kompostowni położonej przy oczyszczalni – 7,7 mln złotych.

To nie przekonało większości radnych, którzy choć zagłosowali jednogłośnie za sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz absolutorium dla Stanisława Kuryłły, to nie zdecydowali się na udzielenie mu wotum zaufania.

Jestem głęboko zasmucony, bo wszystkie działania zostały przez nas podjęte właśnie w roku 2020, a realizacja nastąpiła lub może nastąpić w latach 2021 – 2022. Dziwie się Państwu, że prywatne niesnaski mają wpływ na decyzję w trakcie głosowania. Nie zrobiłem nic, co naraziłoby na szkodę nasze miasto. To co wydarzyło się w 2020 roku napawa nas bardzo dużym optymizmem. Niebawem Kamień Pomorski zmieni się w plac budowy. To co udało się zrobić przyniesie skutki na kolejne lata. Nie ukrywam, że Państwa decyzja zniechęci niektórych do działania, nie mnie ale to wotum zaufania i absolutorium to efekt pracy kilkudziesięciu osób, które swoje za swoje zaangażowanie i determinację zostali w ten sposób obdarzeni podziękowaniem – podsumował Stanisław Kuryłło.