Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję w sprawie jednomyślnego udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Co ciekawe, Ci sami radni, którzy głosowali za absolutorium, nie zdecydowali się kolejny rok z rzędu udzielić Stanisławowi Kuryłło wotum zaufania. 

– Smuci mnie fakt, że radni, którzy głosują za absolutorium nieustannie powtarzają wciąż te same zarzuty i nie widzą, że z każdym rokiem staramy się wprowadzać pozytywne zmiany w otaczającej przestrzeni publicznej. Rozumiem, że rolą radnych jest kontrolowanie burmistrza i tego oczywiście oczekuję, ale chciałbym żeby odbywało się to na zasadzie partnerskiej, poprzez wymianę argumentów zamiast przedstawiania niczym nie popartych tez oraz insynuacji. Powtarzanie, że w Gminie Kamień Pomorski dzieje się wyłącznie źle rozmija się ze stanem faktycznym. To „policzek” w kierunku wszystkich osób, którzy na co dzień swoją pracą, zaangażowaniem realizują plan inwestycyjny przyjęty na kolejne lata – mówi Burmistrz Kuryłło.

Samorządowiec wskazuje, że przed nim oraz całym jego zespołem kolejny rok ciężkiej i intensywnej pracy. W Gminie rozpoczęła się przebudowa ulicy Wilków Morskich wraz z portem morskim oraz otoczeniem, na finiszu jest przebudowa ulic w centrum miasta, a już udało się pozyskać pieniądze na kolejne zdegradowane drogi. Wraz z końcem czerwca rusza remont boiska wraz z wymianą dachu na Szkole Podstawowej nr 1. Przed Gminą przetarg na budowę oczyszczalni we Wrzosowie, remont murów obronnych oraz budową deptaku na ulicy Lipowej, a wszystko to w 2022 roku!

– Jestem przekonany, że będą Państwo zadowoleni w jakim kierunku podąża Gmina Kamień Pomorski. Brak wotum to w mojej ocenie kolejna decyzja personalna, nie poparta żadnymi merytorycznymi argumentami. Wszystkie strategiczne dokumenty, jakie przedkładam Radzie za każdym razem były oceniane pozytywnie. Radni przyjmowali sprawozdanie z wykonania budżetu, zagłosowali jednomyślnie za absolutorium, jednak w przypadku wotum kierowali się kryteriami i argumentami dla mnie niezrozumiałymi – kontynuuje Burmistrz, w ocenie którego to jedyna okazja, by zamanifestować swoją postawę i pokazać, że ktoś jest przeciw – Deklaruję, że nie się nie cofnę i dalej będę kontynuował plan rozwoju tego miasta i gminy dla dobra jej mieszkańców. Wiem jakie macie Państwo oczekiwania, a my nie bacząc na ograniczenia naszego budżetu staramy się je krok po kroku spełniać szukąc wszędzie jak najwyższych dofinansowań zewnętrznych. Dziękuje wszystkim tym, którzy dostrzegają zmiany w Gminie. Dziękuje również radnym, którzy pozytywnie ocenili naszą pracę, pracę wszystkich urzędników Urzędu Miasta i Gminy, jednostek podległych, spółek. Słowa podziękowania kieruję w stronę moich najbliższych współpracowników Pana Leszka Szeflińskiego oraz Pani Skarbnik Agnieszki Sakowicz. Dzięki naszej pracy, zaangażowaniu i odwadze udało się zrealizować i podjąć wiele cennych inwestycji, zadań zapracować na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Miejskiej.