Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Wolinie, burmistrz Ewa Grzybowska przedstawiła radnym zmiany w zakresie planów i wydatków na inwestycje. Mowa o rozbudowie istniejącego przedszkola oraz rewitalizacji parku miejskiego i amfiteatru.

Pierwotne założenia przygotowane jeszcze przez poprzedniego burmistrza zakładały budowę nowego przedszkola. Poprzednicy zostawili na ten cel w budżecie jedynie 3,2 mln zł, czyli co najmniej o 2 mln zł za mało, patrząc po cenach proponowanych przez firmy budowlane w ramach postępowań przetargowych. Należy przypomnieć, iż przetargów łącznie odbyło się aż 6, z czego 4 jeszcze w czasie urzędowania poprzedniej władzy tłumaczy Ewa Grzybowska – Niestety, potwierdza się jedynie, to o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej,
że sytuacja finansowa naszej gminy jest bardzo trudna. Dzisiejsze ceny rynkowe w sektorze usług budowlanych są najwyższe w historii, a środki w budżecie mocno niewystarczające. Publiczne informowanie przez poprzedników, że za ok. 3 mln zł uda się wykonać pierwszy etap inwestycji przy ofertach na poziomie ok. 5 mln zł było niestety wyborczą fantastyką.

Burmistrz Wolina nie załamuje rąk i podkreśla, że objęła stanowisko nie po to aby narzekać, a znajdować rozwiązania.

Z powodzeniem można za dużo mniejsze pieniądze rozbudować już istniejące przedszkole. Co ważne, istnieje program dofinansowania takiej inwestycji w ramach procesu rewitalizacji. W ramach tego programu można również ubiegać się o pieniądze na rewitalizacje parków, czy amfiteatrów i my o pieniądze na te cele będziemy walczyć. Środki, którymi dysponujemy przeznaczymy na wkłady własne oraz niezbędną dokumentacje, reszta środków pochodzić będzie z dofinansowania. To nasz ambitny plan, ale oczywiście priorytetem jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i na ten cel w ramach naszej koncepcji pieniędzy wystarczy – dodaje Ewa Grzybowska

W trakcie sesji radni na wniosek burmistrz Wolina podjęli uchwałę o odwołaniu skarbnika i powołaniu na tę funkcję pani Jolanty Bartnickiej.