Burmistrz Golczewa zaprasza do udziału przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mechowie i w Sosnowicach. Odbędą się one 20 października, a warunkiem jest wpłacenie wadium.

Wszelkich informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu telefonicznie – 91 32 25 139 lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. W trakcie przetargu dostępne będą środki do dezynfekcji dłoni.