Burmistrz Golczewa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Może do niego przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia szereg wymagań.