Rozpoczynamy coroczny cykl materiałów prasowych dotyczący umorzeń należności podatkowych, jakich samorządowcy z gmin powiatu kamieńskiego udzielili w 2020 roku. Podanie wykazu osób i firm, którym podatki umorzono, odroczono czy tez rozłożono na raty, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to kwot przewyższających 500 zł.

Jako pierwszą z Gmin, która w tym roku zaprezentujemy jest Golczewo. Z zaprezentowanego sprawozdania budżetowego wynika, że Burmistrz Maciej Zieliński w minionym roku nie umorzył nikomu podatków. Trzykrotnie odroczył termin płatności, w jednym wypadku zgodził się na rozłożenie należności na raty.