Burmistrz Andrzej Danieluk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych. Może do niego przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko dyrektora. Oferty należy składać do 26 kwietnia.