Rada Miejska w Golczewie  po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Golczewo za rok 2021 przez Burmistrza Macieja Zielińskiego zdecydowała się udzielić jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jak podkreślał samorządowiec, gminie udało się pozyskać 6,1 mln złotych środków zewnętrznych.

Był to rok wytężonej, ciężkiej pracy. Złożyliśmy wnioski na kwotę 48,8 mln zł. Jest to skala obrazująca potrzeby w naszej gminie. Pozyskaliśmy kwotę 6,1 mln zł. Wiele zadań udało nam się zrealizować we współpracy z sołtysami i mieszkańcami naszej gminy – zaznaczył Burmistrz.

Co ważne, Maciejowi Zielińskiemu udało się wygospodarować oszczędności i spłacić 1,2 mln złotych zadłużenia.

– Pokazuje to, że staramy się racjonalnie i rozsądnie dysponować budżetem gminnym. Taki był rok 2021, czas pandemii, czas intensywnej pracy, czas inwestycji oraz spłacania długów. Trudno nie zauważyć, że z różnych względów idą ciężkie czasy, ale my się nie zatrzymamy. Nadal będziemy realizować zadania, które są naszej gminie potrzebne, poprawiają komfort życia naszych mieszkańców, a jednocześnie zmieniają oblicze naszej gminy. Wszystko to po to, aby nasi mieszkańcy chcieli tutaj mieszkać, żyć i zakładać rodziny, z nadzieją myśleli o przyszłości, o Gminie Golczewo, jak o swoim miejscu na ziemi, o swoim miejscu do życia – powiedział Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.