Burmistrz Dziwnowa przedstawił raport o stanie gminy Dziwnów za 2018 rok. – To nowy dokument, opracowany po raz pierwszy z ustawą. Czemu miał on służyć, tego osobiście nie wiem. Chyba, że chodziło o walkę polityczną w dużych miastach – stwierdził Grzegorz Jóźwiak. Nikt z mieszkańców nie wyraził chęci udziału w debacie na temat stanu gminy Dziwnów.

Dokument zawiera opis działania administracji samorządowej, jej poszczególnych jednostek, struktury organizacyjnej, zakres wykonywanych zadań oraz posiadany majątek. Cześć druga dotyczy realizacji zadań przez Burmistrza, opisy postępowań, przetargów, zadań które obowiązują gminę. Mowa także o obowiązkach i kompetencjach Burmistrza czy realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Miejską.

Te dane zostały przedstawione szczegółowo we wszystkich tabelkach i obrazują stan naszego mienia i gospodarki, ale co ważne podkreślenia, realizacja budżetu który nie stanowi części raportu. Wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 14 mln złotych co stawia nas w pierwszej grupie samorządów wydających w ub. roku na inwestycje. Efektem tych działań były wyróżnienia jakie otrzymał nasz samorząd w Katowicach, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce w wydatkach inwestycyjnych. Życzyłbym sobie, żeby nadchodzące lata były podobne jak 2018 rok – podkreślił Grzegorz Jóźwiak.

Nikt z mieszkańców nie wyraził chęci udziału w debacie na temat stanu gminy Dziwnów.