Burmistrz Grzegorz Jóźwiak ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz spraw komunalnych w Urzędzie Miejskim. Od kandydatów wymaga się obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, wykształcenia minimum średniego, niekaralności, nieposzlakowanej opinii i umiejętności obsługi komputera.