Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie, ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Domu Kultury. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej plikach. Oferty należy składać do 12 października 2021 roku w sekretariacie Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, ul. Sienkiewicza 27, 72-420 Dziwnów. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DOMU KULTURY W DZIWNOWIE

OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ W ZAKRESIE RODO

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA/KANDYDATKI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE