Burmistrz Dziwnowa ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego. Czego oczekuje od kandydata? M.in. odpowiedniego wieku, pełni praw publicznych, sprawności fizycznej i psychicznej, uregulowanego stosunku do służby wojskowej oraz prawa jazdy.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko strażnika Straży Miejskiej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5 w terminie do dnia 29.09.2022 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego).