Najpierw ze śmiechem, a później z coraz większym oburzeniem archeologa spotkała się jedna z wczorajszych (29.08) publikacji, dotyczących prac archeologicznych w parku im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim. Grzegorz Kurka nie zamierza obok całej sprawy przechodzić obojętnie, przesyłając do nas stosowne wyjaśnienia.

Odpowiadając na pseudopublikację, która pojawiła się na jednym z portali internetowych chciałbym w kilku zdaniach odnieść się do zawartych tam informacji. Wszystko za sprawą „rzekomego wiernego czytelnika”, który postanowił odwiedzić park i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Szkoda, że zamiast szukać sensacji, ktokolwiek z redakcji, nie zdecydował się skontaktować się ze mną, aby te żenujące opinie zweryfikować – nie kryje swojego oburzenia Grzegorz Kurka.

„Skandaliczne” wykopy na 160 centymetrach, „biodro wykopanego nieboszczyka” to tylko kilka z rzeczy, do których chciałbym się odnieść. Rzekome szczątki to co najmniej niefortunna interpretacja zważywszy na to że jest to zwykła buła krzemienna, których wiele występuje w złożach polodowcowych. Wczoraj również natrafiono na taki krzemień i w żaden sposób nie przypomina ona kości a tym bardziej ludzkiej. Poza tym „wiernego czytelnika” zbulwersowały wykopy szczególnie ten wykonany do głębokości 160 cm – stwierdza Kurka.

– Zaznaczam że wykop ten został wykonany pod ścisłą kontrolą archeologa i odkryty wykop wraz z jego profilami został w odpowiedni sposób zadokumentowany zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków. W wykopie jak widać na zdjęciu stwierdzono tylko i wyłącznie warstwę humusu, poniżej którego zalegała polodowcowa warstwa złożona z gliny i piasku. Brak w tym miejscu warstw kulturowych i jakichkolwiek szczątków ludzkich. Pozostałe wykopy są bardzo płytkie, ściągana jest tylko wierzchnia ich warstwa tzw. humus – tłumaczy Grzegorz Kurka.

Nadzorujący prace w parku archeolog, przesyła kolejne zdjęcie „kości” na którą można natrafić na miejscu. Grzegorz Kurka idzie dalej i na potwierdzenie, że wszystko odbywa się pod nadzorem przesyła film.