Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy przy kamieńskim szpitalu rozpoczęła się rozbiórka zdegradowanych budynków administracyjno-gospodarczych przy szpitalu. Zadaniem wykonawcy będzie także uprzątnięcie terenu

Zakres robót obejmuj rozbiórkę budynków na terenie szpitala. Od firmy prowadzącej rozbiórkę Powiat wymagał przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z wyznaczeniem zakresu robót.

Łącznie rozebrane mają być trzy budynki – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim, drugi o jednej kondygnacji podziemnej, trzeci budynek to budynek składający się z trzech części: Część czterokondygnacyjna Budynek w całości podpiwniczony posadowiony bezpośrednio, z dachem płaskim krytym papą na lepiku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze ścianami wykonanymi z cegły ceramicznej, ze stropami odcinkowymi na belkach stalowych. Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w których piwnice są zdewastowane, nieoświetlone częściowo zalane.