Budynek po byłym hotelu żeglarskim zostanie wyburzony. Pozwoli to m.in. na pozyskanie nowego terenu gdzie klienci Mariny Kamień Pomorski będą mogli trzymać swoje jednostki zimą. Temat wrócił podczas piątkowej sesji, po pytaniach radnego Michała Moskiewicza.

Projekt na wyburzenie części hotelu żeglarskiego jest potrzebny dla rozwoju turystycznego naszej gminy. Musimy uporządkować wszystkie elementy bezpośrednio sąsiadujące z Zalewem Kamieńskim. Dlatego też rozpoczęły się inwestycje na dzikiej plaży, można też zaliczyć do tego inwestycje Państwa Zubowicz. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów, kosztorysów przejdziemy do kolejnych niezbędnych działań – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Wyburzenie tego terenu pozwoli nie tylko na poprawienie wizerunku tej części miasta, ale także umożliwi rozwój Mariny Kamień Pomorski.

– mówił w rozmowie z naszą redakcją prezes Sławomir Szwaja.