Przebudowa drogi powiatowej Recław – Laska, budowa dwóch budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie oraz rozbiórka dawnego budynku administracyjno – gospodarczego – to najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane na 2023 rok przez Powiat Kamieński.