– To była dobra rozmowa z Zastępcą Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Jakubem Pyżanowskim – mówi Wójt Radosław Drozdowicz. Samorządowiec rozmawiał na temat możliwości przyłączenia do krajowego programu budownictwa społecznego. 

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Mieszkania w SIM przeznaczone są dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Rozmawialiśmy w sprawie możliwości włączenia gminy Świerzno w projekt Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – czyli SIM. SIM to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. W naszym przypadku byłby to blok mieszkalny o liczbie 30-50 mieszkańmówi Wójt Radosław Drozdowicz.

Korzyści z bycia najemcą Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej to przede wszystkim możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego; nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym; dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz); możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat). To także atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki: preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie); partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;