Po decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o odstąpieniu z winy wykonawcy – firmy Energopol – od kontynuacji dwóch kontraktów (budowy obwodnicy Wałcza oraz węzła Kijewo w ciągu autostrady A6) otrzymaliśmy zapytania dziennikarzy, czy te decyzje nie zagrażają budowie tunelu pod Świną. W związku z tym informujemy, że nie ma zagrożenia dla przebiegu procesu inwestycyjnego budowy stałego połączenia wysp Wolin i Uznam w Świnoujściu – informują miejscy urzędnicy.

Podobną informację przekazaliśmy mediom w lipcu, kiedy to do Sądu Rejonowego w Szczecinie wniosku o upadłość likwidacyjną spółki Energopol Szczecin S.A. Decyzja GDDKiA z dnia 14.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od kontraktów realizowanych dotychczas przez Energopol, nie ma wpływu na inwestycję budowy tunelu pod Świną.

Spółka Energopol Szczecin S.A. jest udziałowcem konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz  Energopol – Szczecin S.A., które 17 września 2018 r. podpisało z miastem Świnoujście umowę na zaprojektowanie i wybudowanie tunelu. W konstrukcji konsorcjum Energopol Szczecin posiada najmniejszy udział (20 proc.). Wyżej wymienione firmy po podpisaniu kontraktu powołały spółkę celową dla tej inwestycji Tunel Świnoujście s.c.

Przypominamy, że umowa firm przewiduje taką sytuację, że któryś z udziałowców wycofa się z przedsięwzięcia. Wówczas jego obowiązki przejmą pozostali udziałowcy. Sytuacja związana z Energopolem nie będzie miała wpływu na przebieg inwestycji i nie zagraża jej w żaden sposób. Dowodem tego ma być podpisanie w najbliższych dniach umowy na zakup maszyny, która ma wydrążyć nasz tunel.

Źródło: UM Świnoujście