Realizowana w Draminie inwestycja budowy nowej drogi wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączami i nowoczesnym oświetleniem nabiera tempa. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w kwocie 1,6 mln złotych z Lasów Państwowych oraz miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Postępy prac wczoraj wizytował osobiście Andrzej Szelążek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w towarzystwie Burmistrz Wolina – Ewy Grzybowskiej. Łącznie chodzi o 700 metrów nowej drogi, wraz z 900 metrami kanalizacji sanitarnej.

Warto nadmienić, że od Lasów Państwowych do Gminy Wolin trafią kolejne środki, tym razem 100 tys. zł, które w 100 % pokryją budowę „Ogrodu sensorycznego – czarujące drewno” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie.