Zakończyła się przebudowa zadania współfinansowanego przez gminę Wolin i Powiat Kamieński – przebudowa chodników w Darzowicach oraz Kołczewie. Inwestycja była finansowana w formule „50 na 50” – tzn. koszty zostały pokryte równo przez obydwa samorządy.

Chodnik w miejscowości Darzowice jest usytuowany przy drodze powiatowej. Łącznie liczy 250 metrów długości i ma znacznie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi, zwłaszcza tych najmłodszych.

Podobny charakter miały prace realizowane w miejscowości Kołczewo. W ramach przebudowy drogi powiatowej (ul. Wolności) wykonano wzmocnienie pobocza i odcinek chodnika pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Strażacką skrzyżowaniem z ulicą Kościelną. 

Z każdym rokiem zwiększa się liczba wspólnych inwestycji powiatu i gmin – podkreślał wicestarosta Marek Matys. Zarówno przedstawiciele gminy Wolin jak i Powiatu Kamieńskiego w rozmowach z mieszkańcami wspólnie wyrazili wolę kontynuacji działań inwestycyjnych w przyszłości. Wykonawcą robót była firma, PBUiL „EKOL” z Dziwnówka.