Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” pozyskało bon interwencyjny o wartości 1000 zł na podtrzymanie i rozwój oddolnych inicjatyw i aktywności Podmiotów Ekonomii Społecznej, zmierzających do niwelowania negatywnych skutków pandemii. W ramach otrzymanego bonu zakupiono trzy bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego wraz z zapasem płynu.

Bony są przyznawane na wniosek w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Stacje dezynfekujące zostaną zamontowane w budynku „Wiklina” w Wapnicy co przyczyni się do  eliminacji dróg przenoszenia wirusa Covid-19.