Gmina Świerzno przebuduje w tym roku, ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego, blisko kilometr drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Umowę z wójtem Świerzna Radosławem Drozdowiczem podpisał w czwartek, 13 czerwca br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

– Drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, a także podnoszą poziom bezpieczeństwa. Tym razem ponad dwanaście milionów złotych zostanie przeznaczonych na ich modernizację. Na liście rankingowej znajdują się gminy i powiaty, które przebudują łącznie 14 odcinków dróg – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Gmina Świerzno dzięki marszałkowskim środkom w wysokości ponad 460 tys. zł przebuduje 800-metrowy fragment drogi gminnej w miejscowości Gostyń. Projekt obejmuje wykonanie utwardzenia drogi gruntowej płytami żelbetowymi. Przewidywany całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 870 tys. zł.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują lub wybudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa 17,5 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.