To dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Wolin. Niebawem do tamtejszego samorządu trafi blisko 850 tys. złotych. Środki mają zostać przeznaczone na zakup komputerów dla uczniów z terenów byłych obszarów popegeerowskich oraz cyfryzację Urzędu.

579 tys. złotych pochodzi z rządowego programu wspierającego rodziny z byłych terenów PPGR. Zostaną one przeznaczone na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt ma na celu ograniczenie wykluczenia cyfrowego terenów popegeerowskich poprzez wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w dostępie do sprzętu wspomagającego zdalne nauczanie.

W przeprowadzonym przez Gminę naborze wniosków w okresie od 11 do 22 października 2021 r. wpłynęły 252 wnioski. Uprawnieni do wnioskowania byli rodzice uczniów (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich, zamieszkali na terenie gminy Wolin, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawnie),  niegdyś pracowali w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Po weryfikacji spełnienia kryteriów dostępu, do projektu zakwalifikowano 218 wnioskodawców, tyle też komputerów zakupi Gmina.

Ponadto w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” urzędnicy wnioskowali o środki na wsparcie w zakresie wdrożenia narzędzi umożliwiających poprawę jakości i poszerzenie wachlarza usług publicznych realizowanych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych. 362 tys. złotych zostanie w pełni wykorzystana do zwiększenia kompetencji Urzędu Miejskiego w zakresie sprawnego wykorzystywania technologii cyfrowych, w szczególności poprzez rozbudowę infrastruktury umożliwiającej szybkie i sprawne przeniesienie swoich działań do sieci. Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, poprawę bezpieczeństwa przechowywania kopii zapasowych dla urzędu oraz jednostek podległych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zostanie wykonany audyt w tym zakresie.

– Chciałabym zaznaczyć, iż szczególne podziękowania należą się pani Ilonie Szkudlarek oraz Mariuszowi Wiatrakowi – najbardziej zaangażowanym na etapie aplikowania o środki – jeszcze raz dziękuje – wskazuje Burmistrz Wolina.