Radni uchwalili kolejne zmiany w budżecie.  Blisko 416 000 złotych dodatkowych wpływów do budżetu gminy Świerzno.

Dodatkowe środki finansowe z tytułu darowizn na budowę nakładki asfaltowej w Rybicach, planowaną modernizację oświetlenia ulicznego w Stuchowie, modernizację siłowni w Świerznie, organizację Dni Świerzna i Dożynek Gminnych, utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych, nowy przystanek autobusowy w Stuchowie, granty sołeckie i dofinansowanie małej infrastruktury sportowej z budżetu województwa oraz dofinansowanie budowy chodnika w Jatkach z budżetu powiatu  – na ten cel pozyskał do budżetu gminy blisko 416 000 złotych wójt Radosław Drozdowicz.

Na tym jeszcze nie koniec. Przewidujemy kolejne dodatkowe środki finansowe w tym roku. Te ponad 400 000 złotych dodatkowych wpływów do budżetu, które  przeznaczymy na inwestycje to efekt ciężkiej pracy. Kiedy objąłem funkcję wójta 20 listopada 2018 roku brakowało nam  ponad 800 000 złotych do zamknięcia rozchwianego budżetu, w tym na wypłatę wynagrodzeń urzędników. Po pierwszym półroczu wykonania budżetu w 2019 roku udało nam się ustabilizować sytuacje finansową gminy, pomimo, że zwracaliśmy środki finansowe za nieprawidłowo zrealizowane projekty z poprzednich lat. Dodatkowo w efekcie popisanej w tym roku umowy otrzymamy 300 000 złotych dofinansowania na budowę świetlicy w Ciesławiu oraz na  modernizację dróg – powiedział wójt Radosław Drozdowicz

Przemysław Skiba