Jak poinformowała Burmistrz Ewa Grzybowska, tyle właśnie trafi do tamtejszego samorządu w ramach drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Środki pozwolą na wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w Kołczewie wraz z odtworzeniem dróg oraz wykonanie sieci wodociągowej na odcinku Domysłów – Domysłów Kolonia. Łącznie w Gminie Wolin powstanie 6 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 5 kilometrów sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Kołczewie wraz z odtworzeniami. Co to oznacza? Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych wraz z przyłączami w układzie grawitacyjnym od odbiorców do przepompowni strefowych. Sieć uzbrojona zostanie w studnie betonowe oraz studnie rozprężne. W Kołczewie zostaną zamontowane przepompownie ścieków wraz z ich zasilaniem w energię elektryczną, wybudowana sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej transportującej ścieki od przepompowni strefowych do istniejącej sieci tłocznej kanalizacji komunalnej. Gmina wybuduje także sieci wodociągowe oraz uzupełni nowe zasuwy i hydranty. Po przeprowadzony pracach, zostaną odtworzone nawierzchnie dróg.

Sieć wodociągowa powstanie na odcinku Domysłów-Domysłów Kolonia. Prace obejmą wykonanie przyłączy oraz montaż zasuw i hydrantów. Dzięki Polskiemu Ładowi w Gminie Wolin powstanie około 6 km sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast długość planowanej do wybudowania sieci wodociągowej wynosi ok. 5,5 km.