Jesteście mieszkańcami Gminy Golczewo? Nie macie jak dostać się na wybory? Możecie skorzystać z transportu zorganizowanego przez Burmistrza Golczewa, w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (niedziela) dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy ukończyli 60 lat.

– Informujmy, że na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego w terminie do 2 października 2023 roku (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Golczewie przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia – czytamy w komunikacie.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pokój nr 16, pod numerem telefonu 91 38 60 127, na adres e-mail: urzad@golczewo.pl

Komunikat Burmistrza Golczewa

Zgłoszenie