Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Dziwnów, zorganizowanego przez Burmistrza Dziwnowa, w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (niedziela) dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy ukończyli 60 lat.

Informujmy, że na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego w terminie do 2 października 2023 roku (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie PARTER, pokój nr 8, pod numerem telefonu 91 32 75 186, na adres e-mail: um@dziwnow.pl.

Wniosek w formacie PDF: ZGŁOSZENIE – TRANSPORT NA WYBORY W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023