Z uwagi na względy bezpieczeństwa zawiesza się z dniem 16 marca 2020 r. aż do odwołania udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście w punktach i wprowadza udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie pomocy na odległość (np. telefon, e-mail, Skype itp.) przebiegać będzie analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w stosunku do osób o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Rejestracja i wszystkie niezbędne informacje w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim pod nr tel. 91 38 24 106