Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kamieniu Pomorskim, wspólnie z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Służby Ochrony Kolei, włączyli się w akcję w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”.

Celem akcji jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych, kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

Przedstawiciele wymienionych służb wspólnie edukowali uczestników ruchu drogowego na temat bezpiecznych zachowań w rejonie przejazdów kolejowych. Podczas akcji kierującym pojazdami zostały wręczone broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Pamiętaj! Rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet trzynastu boiskom piłkarskim.

KPP w Kamieniu Pomorskim