Do głównych obowiązków administratora w nowej wspólnocie mieszkalnej w Międzyzdrojach (180 jednostek mieszkalnych) należeć będzie:

 • realizowanie bieżących spraw związanych z nieruchomością;
 • podpisywanie umów z firmami zewnętrznymi na dostawę mediów;
 • organizację i nadzór nad prowadzonymi remontami;
 • zwoływanie zebrań i organizowanie głosowań;
 • informowanie mieszkańców o przebiegu działalności;
 • pilnowanie porządku domowego;
 • dbanie o przeprowadzanie regularnych kontroli, przeglądów;
 • utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym;
 • zbieranie opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej;
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych;
 • opracowywanie wzorów uchwał, regulaminów, statutów oraz innych aktów prawnych wspólnoty;

Rozpatrywać będziemy CV wyłącznie osób z doświadczeniem na podobnym stanowisku.

Kontakt biuro@hotelbelmare.pl