Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą znieść obowiązujący od lat zakaz sprzedaży alkoholu w lokalach gastronomicznych na dworcach kolejowych i autobusowych. Dopuszczalna ma być sprzedaż i konsumpcja piwa oraz alkoholi niskoprocentowych, np. cydru. Projekt dotyczący zmian trafił już do Sejmu.

Według obowiązującego stanu prawnego w lokalach gastronomicznych na terenie dworców kolejowych i autobusowych nie można spożywać alkoholu. Konsumpcja jest dozwolona w wagonie restauracyjnym i bufecie pociągu. Jak pisze „Wirtualna Polska” według parlamentarzystów nie ma powodu, aby nie pozwalać na sprzedaż piwa na dworcach. Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wpłynął do marszałkini Sejmu z komisji spraw nadzwyczajnych 22 września. Pierwsze czytanie rozpoczęło się 6 października.

Projekt w swoich założeniach dopuszcza możliwość sprzedaży i konsumpcji piwa oraz napojów o zawartości 4,5 proc. alkoholu w lokalach gastronomicznych na dworcach kolejowych i autobusowych. Projektowana zmiana jest likwidacją prawnego reliktu, zmniejszy ograniczenie wolności działalności gospodarczej, zwiększy natomiast atrakcyjność, a tym samym zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach dworców, przez co przyczyni się również do większych wpływów z tytułu podatków dochodowych – głosi uzasadnienie projektu.