Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Wśród poruszanych tematów, poza sprawami administracyjnymi dotyczącymi m.in. gminnych gruntów, dużo uwagi poświęcono realizowanym aktualnie inwestycjom. Swoje sprawozdania złożyły także działające w ramach rady komisje oraz burmistrz, który zreferował stan wykonania uchwał. O sytuacji gminnego budżetu i informacji o jego wykonaniu do końca czerwca br. mówiła skarbnik – p. Grażyna Madońska.

Sesję, tradycyjnie już, rozpoczęły wystąpienia przewodniczącego Rady Miasta – Piotra Sokoła i burmistrza Dziwnowa – Grzegorza Jóźwiaka. Każdy z nich zreferował swoją aktywność od czasu ostatniej sesji. Następnie burmistrz przybliżył stopień zaawansowania prowadzonych na terenie gminy prac, gdzie:

– Budowa tzw. Promenady Zachodniej jest aktualnie w fazie początkowej. Termin zakończenia prac to przełom października/listopada br. Co ważne – jak wspomniał burmistrz – już teraz podejmowane są kroki, mające na celu pozyskanie środków na powstanie tzw. Promenady Wschodniej.

– Na etapie końcowym jest wymiana miejskiego oświetlenia (opraw ulicznych).
– Przebudowa drogi 102 na odcinku Dziwnów – Międzywodzie, wchodzi już w swoją ostatnią fazę.

Kontynuując wątek inwestycji, wspomniał także o złożonym wniosku na dofinansowanie remontu ulicy 1 Maja w Dziwnówku. Dużo uwagi poświęcił także Programowi Rewitalizacji dla Gminy Dziwnów, dzięki któremu udało się pozyskać blisko 60% środków na budowę Domu Kultury (termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2020r.) oraz powstanie Skweru Rekreacyjno-Wypoczynkowego (pomiędzy ulicami Marynarki Wojennej, a Dziwną), który ma powstać do końca II kwartału 2019 roku.

źródło:
UM w Dziwnowie