Burmistrz Kamienia Pomorskiego oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu Pomorskim serdecznie zapraszają przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą, podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży.

Organizatorem szkolenia jest Gmina Kamień Pomorski oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie będzie prowadzone przez Centrum Działań Profilaktycznych. Szkolenie odbędzie się dnia 29.09.2023 r. o godzinie 10:00 w Siedzibie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej ul. Mickiewicza 34, 72-400 Kamień Pomorski (sala konferencyjna, pierwsze piętro).

Program szkolenia sprzedawców obejmuje:

  1. Aspekty prawne w perspektywie sprzedaży alkoholu.
  2. Omówienie sytuacji, w których sprzedawca może zostać pozbawiony zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
  3. Pomoc uczestnikom szkolenia w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym klientom.
  4. Szkody spowodowane przez spożywanie alkoholu przez nieletnich oraz kobiety w ciąży.
  5. Zagadnienia dotyczące działania alkoholu oraz choroby alkoholowej.
  6. Pytania do eksperta.
  7. Czas trwania szkolenia: 2 godziny szkoleniowe (1,5 godz. zegarowej).
  8. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne.

Zaproszenie na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych