Wzrost uposażenia ma na celu głównie zwiększenie atrakcyjności służby w policji względem innych służb. Proponowane zmiany podwyższające zarobki funkcjonariuszy przyjmowanych do służby znalazły się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Dotychczas kursant w Policji, zaszeregowany na najniższym stanowisku, otrzymuje uposażenie równające się 1,433 krotności kwoty bazowej, co przekłada się na kwotę 2993,20 zł. Dodatkowo, policjanci otrzymują stawkę dodatku za stopień posterunkowego w wysokości 0,96 krotności kwoty bazowej (2005,22 zł). Łącznie daje to sumę 4998,42 zł. Porównując to wynagrodzenie do uposażenia żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, które wynosi 6000 zł brutto, policjant w trakcie kursu otrzymuje o tysiąc złotych mniej.

Dzięki zmianie, policjanci na stanowisku kursanta mogą teraz liczyć na wynagrodzenie rzędu około 6000 zł, co zbliża ich uposażenie do poziomu żołnierzy zawodowych. Proponowane zmiany w rozporządzeniu mają na celu nie tylko zwiększenie atrakcyjności służby w policji względem innych służb. To z kolei wynika z olbrzymich braków kadrowych jakie ma policja. W niektórych komisariatach brakuje 20 procent obsady etatowej.