Zwyczaje, obrzędy, rękodzieło i muzyka – młodzież z woj. zachodniopomorskiego przeprowadzi badania etnograficzne, aby ocalić od zapomnienia tradycję swojego regionu. Do końca maja trwa rekrutacja szkół do projektu „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”, realizowanego po raz drugi przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w CWM Grodno k. Międzyzdrojów.

Projekt „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” jest adresowany do uczniów klas VI – VIII oraz nauczycieli ze szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich woj. zachodniopomorskiego. Rekrutacja do projektu trwa do 28 maja. Szczegółowe informacje dostępne na stronie CWM w Grodnie: www.centrum-grodno.pl

Co czeka na uczestników projektu?  W okresie wakacji uczniowie – pracując w kilkuosobowych grupach – wyruszy w teren, aby dokumentować oraz promować lokalne dziedzictwo kulturowe występujące na terenie swojej gminy. Ich zadaniem będzie, np. zgromadzenie wywiadów z ciekawymi ludźmi czy stworzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej. Po weryfikacji merytorycznej zebranych danych posłużą one do stworzenia archiwum, którego celem będzie uchronienie zbiorów i relacji przed zapomnieniem oraz upublicznienie i pochwalenie się swoim dziedzictwem.

Projekt „Tutejsi” to nie tylko ciekawy sposób na spędzenie aktywnych wakacji, ale także okazja, aby poznać zasady prowadzenia badań terenowych, a także wzmocnić więzi w swoich rodzinach i lokalnych społecznościach.  

Udział w projekcie „Tutejsi” będzie dla uczniów wspaniałą przygodą, która może zaowocować ciekawymi odkryciami. Poprzez zaangażowanie młodzieży w badania etnograficzne chcemy zainspirować ją do aktywnego włączenia się w działania lokalne oraz inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, historycznym lub obywatelskim. Taka aktywność w przyszłości zaprocentuje nie tylko większą świadomością młodych ludzi, jeśli chodzi o przeszłość ich małych ojczyzn, ale także otwartością na wyzwania i rozbudzeniem ich kreatywności – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” jest odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego – odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców, które przetrwały do dzisiaj w niezmienionej formie lub w wyniku asymilacji mieszkańców uległy modyfikacji, tworząc nową wartość. Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie realizowanego w 2017 roku w CWM Grodno projektu „Tutejsi – tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”