Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim zdecyduje o przeznaczeniu dodatkowych 175 tys. złotych, z których część środków posłuży jako wkład własny do zadań inwestycyjnych.

Wśród wymienionych pozycji odnajdujemy środki, które mają być zabezpieczone na wkład własny potrzebny do modernizacji dachu Szkoły Podstawowej nr 1 (59 tys. złotych) oraz I etapu modernizacji płyty głównej Stadionu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (30 tys. złotych). Gmina zamierza przeznaczyć także dodatkowe 30 tys. złotych na likwidację awarii oświetlenia ulicznego.