15 grudnia zakończył się pierwszy Bazowy Kurs Podoficerski. Wiedza teoretyczna, wykonywanie zadań w praktyce, sprawność fizyczna, cechy przywódcze oraz skuteczność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych – tym musieli charakteryzować się uczestnicy kursu.

Zwieńczeniem intensywnego szkolenia żołnierzy był uroczysty apel, w trakcie którego Zastępca Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Jarosław Kukliński wręczył marynarzom świadectwa i wyróżnia.

Po powrocie do macierzystych jednostek, zostaną oni równocześnie z wyznaczeniem na nowe stanowiska służbowe, mianowani na stopień mata, czyli pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów. Bravo Zulu i powodzenia