Kolekcjonerskie środki płatnicze z byłym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim mają trafić do obiegu już we wtorek, 9 listopada. Wyemitowane zostaną złota moneta o nominale 500 złotych i banknot o nominale 20 złotych. Na banknocie znajdą się między innymi dźwigi gdańskiej stoczni oraz budynek Muzeum Powstania Warszawskiego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w kwietniu tego roku oficjalnie zaakceptował i uroczyście podpisał wzór banknotu kolekcjonerskiego „Lech Kaczyński. Warto być Polakiem” o nominale 20 złotych.

Na banknocie znajdzie się napis: „Warto być Polakiem”. Pojawi się także wizerunek Stoczni Gdańskiej i tłumu strajkujących osób, znak graficzny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Z prawej strony na tle tłumu strajkujących, ukazane będą wizerunki trzech dłoni ułożonych w symbolicznym geście tworzącym literę: V. Podobne symbole znajdują się na monecie.

„Na rewersie monety znajduje się portret Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, wizerunek Orderu Orła Białego oraz Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Na awersie monety zaprezentowano budynek Muzeum Powstania Warszawskiego, tłum strajkujących osób w Stoczni Gdańskiej w latach 80. XX w., napis SOLIDARNOŚĆ oraz widok Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu” – opisuje NBP.

Cena monety wynosi 9500 zł brutto. Trafi ona do obiegu także we wtorek 9 listopada. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.