Dla wielu potencjalnych kredytobiorców przeszkodą przy zaciągnięciu kredytu jest brak pieniędzy na wkład własny. Nawet 10 proc. wartości kredytu, wymagane przez niektóre banki, jest dla nich barierą nie do przeskoczenia. Dlatego państwo uruchomić ma nowy program wspierania takich osób. Dzięki niemu będzie można zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego. Chodzi o to, że państwowy bank udzieli na ten wkład własny kredytu gwarantowanego przez rząd. Innymi słowy, gwarancja zastąpi wymóg wniesienia wkładu własnego.

Bank Gospodarstwa Krajoweg będzie mógł w ten sposób gwarantować spłatę do 20 proc. wartości kredytu na zakup nieruchomości. Kredytu będą udzielać banki, które podpiszą z BGK stosowną umowę.

O taki kredyt będzie mógł ubiegać się każdy, bez względu na wiek i stan cywilny. Zarówno małżeństwa z dziećmi i bez, pary bez ślubu i single.

W tym programie przeszkodą nie będzie posiadanie innego lokalu mieszkalnego, o ile kredytobiorca ma co najmniej dwójkę dzieci. Jednak w przypadku czteroosobowej rodziny ten lokal nie może być większy niż 50 m2, w przypadku pięcioosobowej 75 m2, a pięcioosobowej 90 m2.

Warunkiem jest również to, by kupowana czy budowana nieruchomość była przeznaczona do użytku przez kredytobiorców. Będą zatem musieli sami z niej korzystać, a nie np. wynajmować komuś lub kupować ją w celu odsprzedaży.

Za kredyt z gwarantowanym wkładem własnym można będzie kupić nieruchomość o dowolnej powierzchni. Jednak jej cena nie może być wyższa od limitu, który ma być uzależniony od tego, gdzie położona jest nieruchomość. Tabele limitów mają być gotowe nie wcześniej niż za trzy miesiące.

Jednocześnie program ogranicza gwarancję wkładu własnego do wysokości 100 tysięcy złotych. Jak nietrudno wyliczyć, jeśli wkład własny może stanowić 10 proc. kredytu, w ramach programu będzie można się zadłużyć maksymalnie na milion złotych.

Z programu będą mogły korzystać również pary żyjące w związku nieformalnym. Dodatkowa korzyść jest taka, że jeśli kredytobiorcom urodzi się drugie dziecko, państwo spłaci 20 tysięcy złotych ich kredytu, za kolejne dzieci ta dopłata wyniesie już po 60 tysięcy złotych.

Oczywiście główny kredyt będzie udzielany na warunkach komercyjnych. Oznacza to, że bank podda wniosek zwykłemu badaniu, w którym udzielenie kredytu zależne będzie od możliwości spłaty, czyli od dochodów.

BGK zagwarantuje pieniądze na wkład własny pod warunkiem, że kredyt będzie udzielony na co najmniej 15 lat. Mogą się o niego ubiegać również osoby bez polskiego obywatelstwa, jeśli są w związku z Polakiem lub Polką.