Akredytowane laboratorium badania wody i ścieków. Badania uznawane pzrez słuzby ochrony środowiska i Sanepid