Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował kolejny akt oskarżenia przeciwko grupie kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Aktem oskarżenia objęto 12 osób, w tym kierującego grupą oraz jego adwokata. Postępowanie było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucił 12 oskarżonym popełnienie łącznie 127 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu oraz przestępstw narkotykowych. W wyniku przestępczego procederu, którym kierował Tomasz Sz. ps. „Babel” wprowadzono do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ekstazy (MDMA).

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Utrudniał postępowanie karne

Wśród oskarżonych jest również obrońca Tomasza Sz., adwokat Jacek S., któremu prokurator zarzuca utrudnianie postępowania karnego. Jak ustalono w toku śledztwa, obrońca podczas widzenia z Tomaszem Sz. w areszcie śledczym, przyjął od niego korespondencję z pominięciem ustawowej cenzury i kontroli. Była ona adresowana do innych osób pozostających na wolności i zawierała m.in. instrukcje dotyczące oczekiwanych treści zeznań, a także sposobów postępowania ze składnikami majątku Tomasza Sz. Listy zostały następnie przesłane przez adwokata, za pośrednictwem placówki pocztowej, do adresatów.  Te działania miały na celu pomoc Tomaszowi Sz. w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Walka z konkurującymi grupami przestępczymi

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustalił, że Tomasz Sz. ps. „Bąbel” założył i kierował grupą w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. Funkcjonowanie grupy jest przedmiotem wielowątkowego śledztwa, które swoim zakresem obejmuje działalność co najmniej 4 zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii. Grupy ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami. Przejawem tej walki, a zarazem eskalacji konfliktu były tragiczne w skutkach zdarzenia przestępcze w postaci m.in. pobicia osób zamieszanych w handel narkotykami skutkujące złamaniem kości twarzoczaszki i innymi obrażeniami, spaleniu samochodu ciężarowego o wartości 100 tysięcy złotych i inne.

Przedmiot działalności grupy

W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa dokonywała obrotu znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancjami psychotropowymi w postaci amfetaminy oraz tabletek ekstazy (MDMA), oraz udzielała narkotyki innym  osobom w tym małoletnim.  Ponadto grupa dokonywała przestępstw przeciwko mieniu oraz zdrowiu i życiu, w tym wobec konkurencyjnych grup przestępczych. Ofiarami sprawców padały nie tylko osoby związane ze światem przestępczym, ale również zwykli obywatele, którzy w codziennym życiu „narazili się” liderowi tej grupy – Tomaszowi Sz. ps. „Bąbel” lub jego rodzinie. W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz Sz. ps. „Bąbel” posiadał własne „bojówki”, które na jego polecenie stosowały przemoc wobec niewygodnych dla tej grupy lub jej lidera osób dokonując ich zastraszenia i pobicia lub zniszczenia ich mienia.

źródło:
CBŚP