28 czerwca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie odbyło się postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego. Cztery nauczycielki: Pani Alicja Ożyńska, Pani Katarzyna Suchocka, Pani Aleksandra Szubert i Pani Marta Tylkowska po rocznym stażu, zrealizowaniu planu rozwoju zawodowego uzyskały ocenę pozytywną i mogły tym samym przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie Panie wykazały się znajomością przepisów prawa oświatowego związanych z funkcjonowaniem szkoły, jej dokumentacją i umiejętnością wzbogacania warsztatu pracy. W czasie stażu podnosiły też swoje kwalifikacje. Wysoki poziom prezentacji dorobku, odpowiedzi na pytania członków komisji sprawiły, że otrzymały najwyższą ilość punktów a tym samym stopień nauczyciela kontraktowego.
Gratuluję Paniom serdecznie i życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej.

Dyrektor Szkoły
Urszula Wołowicz