23 sierpnia 2018 r. w historycznym miejscu Wolina,  Centrum Współpracy Międzynarodowej, odbyły się egzaminy nauczycieli Gminy Wolin na kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.  Do egzaminu przystąpił 1 nauczyciel  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie Pani Anna Chłopek oraz 2 nauczycieli z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie Pani Lidia Baranowska i Pani Brygida Imielska.

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego poprzedzone było  odbyciem stażu, uzyskaniem pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Burmistrza Wolina z udziałem pracowników Kuratorium Oświaty ze Szczecina.

Prezentacja dorobku zawodowego nauczycieli była dowodem na ich rozwój kompetencji w zawodzie , doskonaleniem własnego warsztatu pracy, umiejętnością  stosowania aktywnych metod nauczania i została oceniona przez komisję najwyższą liczbą punktów wg obowiązującej skali.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w dniu 30 sierpnia 2018 r. nauczyciele złożyli uroczystego ślubowania, po którym  Burmistrz wręczy im akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy możliwie szybkiego uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor GBAS
Małgorzata Wróblewska