Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, w związku z ogłoszonym przez Papieża Franciszka, wchodzącym w życie z dniem 1. czerwca br. Motu Proprio Vos estis lux mundi, w świetle którego interpretowane będą wszystkie dotychczasowe normy prawa kanonicznego odnoszące się do postępowań w sprawach przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobami niepełnoletnimi. Na czele zespołu stanie osoba świecka.

W dekrecie czytamy, że w skład Zespołu wejdą głównie świeccy prawnicy prawa cywilnego oraz kanonicznego. Zespół otrzymuje prawo wglądu do wszystkich akt wewnętrznych dotyczących wyżej przywołanych spraw.

Skład zespołu zostanie powołany osobnym dekretem. Arcybiskup Dzięga chce, aby zespół współpracował z „instytucjami polskiego wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami państwowymi”. Problem w tym, że niektóre sprawy – latami niezgłaszane prokuraturze – w myśl prawa karnego, już się przedawniły.